Privacy statement

Privacy beleid LeasePlan Nederland N.V.

De online omgeving 'Mijn LeasePlan' wordt beheerd door LeasePlan Nederland N.V. (hierna genoemd 'LeasePlan'). Een account aanmaken op 'Mijn LeasePlan' is alleen mogelijk, indien u LeasePlan toestemming geeft persoonsgegevens van u te verzamelen. LeasePlan waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacy Beleid. Dit beleid geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Gegevensverwerking

Op de wijze waarop LeasePlan persoonsgegevens verzamelt en gebruikt is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. LeasePlan verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die u heeft vermeld in Mijn LeasePlan om u te informeren over uw leaseauto, het gebruik ervan, over bekeuringen, beschikkingen en de diensten voor onderhoud van uw leaseauto, inclusief indien van toepassing, de bandenwissel. LeasePlan kan om de diensten te leveren uw gegevens aan de door haar daartoe geselecteerde leveranciers verstrekken. Deze gegevens kunnen door deze leveranciers dan worden gebruikt om contact met u te zoeken voor onderhoud, reparatie, schadeherstel en/of bandenwissel (afhankelijk van de door de klant afgesproken diensten). Daarnaast kan LeasePlan en/of haar leveranciers u enquêtes toesturen en oproepen voor de APK.

U kunt LeasePlan verzoeken om de door u aan LeasePlan verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen uit onze database. Dat kunt u doen door u af te melden van Mijn LeasePlan en uw account op te heffen.

Als u zich wilt afmelden voor de Drive Actueel of andere e-mailberichten, dan kan dit via de link "Afmelden" onderaan de Drive Actueel of andere e-mailberichten.

E-mailing

Als u zich registreert voor Mijn LeasePlan geeft u daarmee toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de verzending van onze digitale nieuwsbrief Drive Actueel en andere informatie zoals aanbiedingen.

Als u zich wilt afmelden voor de Drive Actueel of andere e-mailberichten, kan dit via de link 'Afmelden' onderaan de Drive Actueel of andere e-mailberichten.

Bijzondere persoonsgegevens

LeasePlan verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) via onze Websites en Applicaties. Mocht LeasePlan dat wel willen doen, dan zal vooraf uw goedkeuring worden gevraagd. Indien u LeasePlan ongevraagd van bijzondere persoonsgegevens voorziet, verleent u automatisch toestemming tot het gebruik van deze gegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer, telefoon of tablet worden opgeslagen. De informatie in een cookie kunnen we bij een volgend bezoek aan de betreffende Website weer gebruiken. U kunt aangeven welke cookies wij mogen plaatsen. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Hierdoor kan het wel gebeuren dat sommige functies op onze website niet werken.

Welke cookies gebruiken wij?

Websites van derden

Dit Privacy Beleid is niet van toepassing op websites van derden die via onze websites en applicaties door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

Uitoefening van uw rechten; contact met LeasePlan

Voor vragen over dit Privacy Beleid en/of de wijze waarop LeasePlan uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met LeasePlan via ons contactformulier

LeasePlan Nederland NV
Almere, augustus 2014

Cookie Settings